சுந்தரம்… (முழுப்பகுதி)

சுந்தரத்தின் கையில் ஒரு நாவல்… வெகு நேரம் கீழே வைக்காமல் படித்துக்கொண்டிருந்தன்…கதை மாந்தர் அவன் மன உணர்ச்சிகளை மாறி மாறி ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தனர்.  தொலைவில் அவன் அம்மா நூல் புடவையில் ஒட்டு தையல் போட்டு வறுமைக்கு விளம்பரம்…

ராசராசசோழனின் 50வது பதிவு…

அன்பு பதிவுலக நண்பர்களே! என்னை பதிவுலகத்திற்கு இழுத்து வந்த வினவு வலைத்தளத்திற்க்கு என் முதல் நன்றி…எனக்கு தமிழ் வலைப்பக்கங்களில் அலாதி பிரியம் தினமும் ஒரு முறையாவது பார்க்கும் வலைத்தளம் தட்ஸ்தமிழ், வினவு, யாழ்… ஒரு முறை…

சுந்தரம்…

சுந்தரத்தின் கையில் ஒரு நாவல்… வெகு நேரம் கீழே வைக்காமல் படித்துக்கொண்டிருந்தன்…கதை மாந்தர் அவன் மன உணர்ச்சிகளை மாறி மாறி ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தனர்.  தொலைவில் அவன் அம்மா நூல் புடவையில் ஒட்டு தையல் போட்டு வறுமைக்கு விளம்பரம்…

வார்த்தை விபத்து

வார்த்தை விபத்து

சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும்,  நிமிடங்கள் கரைந்து கொண்டிருந்தது. அவன் அவள் கையை இறுக பிடித்தான். அவள் ஏதோ உணர்ந்ததுபோல் தலையை ஆட்டினால் மனது ஒருமித்தது, ஒரு கண நொடி தான், இரு உடல்களும் தூக்கி எறியப்பட்டது. இருவரின்…

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 6

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 1 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 2 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 3 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 4காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 5 மீண்டும்…

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 5

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 1 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 2 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 3 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 4 வெறுமையான பார்வையில் என் நண்பனின் எதோ…

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 4

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 1 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 2 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 3 அவள் சாதரணமாக பேச ஆரம்பித்துவிட்டால் எனக்கு உள்ளுக்குல் ஆனந்தம் ஆர்பரித்துக்கொண்டிருந்தது வெளிய காட்ட…

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 3

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 1 காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 2 ஒரு நாள் வந்தது…நான் கட்டிகொண்டிருந்த காதல்கோட்டை கதவு திறக்க… என்னவள் என்னிடம் பேசினால் முதல் வார்த்தை “கொஞ்சம் தள்ளி போங்க”…

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 2

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 1 இயற்கையில் மிகவும் கூச்ச சுபாவம் எனக்கு… ஒரு வருடம் வீணாகபோகும் என்று என்னை ஆங்கில வழி கல்வியில் இருந்து தமிழ் வழி கல்வியில் சேர்த்துவிட்டார்… எனது அன்னை……

காதல் மட்டுமே….இளவயது இலவசம்… பகுதி – 1

எங்கே ஆரம்பிப்பது… பல பெண்கள் என் வாழ்க்கையில் வந்து போனதில் யாரைப்பற்றி சொல்லுவது… இன்று வரை இணையதளங்களின் ரகசிய பதில்களில்(Secret Password Answer) உலவி கொண்டிருக்கும் அவளை பற்றி சொல்லியே ஆகவேண்டும்….. அறியாமை என்ற வார்த்தை எவ்வளவு…