பிசிசிஐ – கட்சி பேதமின்றி கொள்ளையடிப்போம்…

இல்லாத விருப்பத்தை… நெடுங்காலம் புகட்டிவிட்டு… வணிகத்தின் வளர்ச்சிக்காக… தேசியப்பற்று என்றோர்…  தேடுகின்றார் தேசியத்தை… இந்தியத்தின் நகரமெங்கும்….   பணம் கொழிக்கும் விளையாட்டை… தேசியத்தில் இணைத்து இங்கு… பெரும்பணம் ஈட்டி உள்ளார்…   தலைப்பு செய்தியிலும் இவர்…